Maamõõdubüroo Pihlakas

Märksõnadepilv

Ehitusgeodeesia Konsultatsioon Teostusmõõdistamine Katastrimõõdistamine Maamõõdistustööd Maakorraldustööd

 

Hinnapäring

 

Küsi pakkumist täites ära allolev vorm.

 

Teie e-mail:
/data01/virt69087/domeenid/www.pihlakas.eu/htdocs/maamooduburoo/geoalus/index.php on line 47
"/>

Pealkiri:
/data01/virt69087/domeenid/www.pihlakas.eu/htdocs/maamooduburoo/geoalus/index.php on line 52
"/>
Palun sisestage koodpalun sisestage see kood lahtrisse allolevasse lahtrisse:

Tagasiside:

Teenus: Topo- geodeetiline mõõdistamine

17 mai 2010

Geoalused ehk geodeetilised alusplaanid

Topo-geodeetilise uuringute ja mõõdistuste peamine eesmärk on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks. Tööde käigus koostatakse mõõdistusobjeksti lähteülesanne ning piiritletakse eeltööd, mis võimaldab valida kõige optimaalsema mõõdistamistehnoloogia ja annab põhjaliku ülevaate mõõdistamisele kuuluvatest situatsioonielementidest.

Tööde tulemus on aruanne ja geoalus ehk digitaalne geodeetiline alusplaan. Geoalusel on märgitud ka kõik maapinnal ja maaalused tehnovõrgud, maapinnavormide kõrgused ja samakõrgusjooned.

Saadud mõõtmistulemused on aluseks arhitektile või projekteerimisettevõttele tööde alustamiseks.

Maamõõdubüroo Pihlakas geoalused vastavad "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale".

Maamöödubüroo Pihlakas teostab geoalused üldjuhul möötkavad 1:500, kliendi soovil ka muudes mõõtkavades.

Täpsema info saamiseks palun pöörduge meie kontaktidel või online tagasisidevormile ->