Maamõõdubüroo Pihlakas

Märksõnadepilv

Ehitusgeodeesia Konsultatsioon Teostusmõõdistamine Katastrimõõdistamine Maamõõdistustööd Maakorraldustööd

 

Hinnapäring

 

Küsi pakkumist täites ära allolev vorm.

 

Teie e-mail:
/data01/virt69087/domeenid/www.pihlakas.eu/htdocs/maamooduburoo/teostusmoodistamine/index.php on line 47
"/>

Pealkiri:
/data01/virt69087/domeenid/www.pihlakas.eu/htdocs/maamooduburoo/teostusmoodistamine/index.php on line 52
"/>
Palun sisestage koodpalun sisestage see kood lahtrisse allolevasse lahtrisse:

Tagasiside:

Teenus: Teostusmõõdistamine

17 mai 2010

Teostusmõõdistamine ja teostusjoonised.

Vastavalt seadusele "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord" on teostusmõõdistamine valminud ehitiste või selle osade asendi jm karakteristikute fikseerimine ja dokumenteerimine

Teostusmõõdistamise eesmärk on valminud ehitiste või selle osade asendi jm karakteristikute fikseerimine ja dokumenteerimine. Nii sõnastab "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord". Teostusmõõdistamine käigus fikseeritakse nii paber-, kui digitaalkandjal valminud objekti teed, platsid, tehnovõrgud ja muud valminud ehitised.

Maamõõdubüroo Pihlakas teostab nii maapealsete, kui maaaluste tehnovõrkude teostusmõõdistusi. Korrektsete ja täpsete maaaluste mõõtmistulemuste eelduseks on, et tegnovõrkude (torustik ja kaablid, jne) käänu- ja sõlmpunktid on avatud.

Iga objekti juures on lisaks seadustes määratud normidele, võimalik kokkuleppida ka täiendavates tingimustes, mis annavad kliendile täiendava kindlustunde ja garantii tehtud töö kvaliteedis.

Täpsema info saamiseks palun pöörduge meie kontaktidel või online tagasisidevormile.